critics

 
เมื่อคนๆหนึ่งสิ้นชีวิตลง
บาดแผลที่คนๆนั้นถูกกระทำ
บาดแผลที่คนๆนั้นกระทำแก่ผู้อื่น
มักจะถูกกลบฝังไปพร้อมๆกับความตาย
สรรเสริญสดุดีความดี แม้จะมีน้อยนิด ขยายให้ดูมากมาย
แล้วบาดแผลที่หลงเหลือ ความลับที่ถูกปกปิดเล่า
เวลาไม่อาจเยียวยาสิ่งที่ผู้ล่วงลับทิ้งไว้ได้เสมอไป
 
ความแตกต่างของความคิด
เปรียบดุจความแตกต่างของเผ่าพันธุ์
บาดแผลของประวัติศาสตร์ขวางกั้นให้ไม่เข้าใจกัน
ตั้งกำแพงไฟฟ้าแรงสูง หากล่วงล้ำคงถูกเผาไหม้
 หากไม่เปิดปากแผล ทายาลงไป
กำแพงกายภาพและกำแพงจิตใจ ไม่อาจถูกทำลาย
 
วาทกะแด่ผู้ล่วงลับ Speaker for the dead
เล่มที่สองในหนังสือชุด Ender's Game
นวนิยายวิทยาศาสตร์เชิงปรัชญา ที่ถามถึงความเข้าใจกันและความคิด
ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มีต่อเผ่าพันธุ์อื่นในสากลจักรวาล
ชวนให้เราย้อนกลับมาคิดว่า
ความตายเป็นจุดสิ้นสุดของเรื่องราวในโลกของบุคคลจริงหรือ
การทิ้งความลับด้านไม่ดีของคนไปกับความตาย 
ตามวิถีธรรมเนียมนั้น ทิ้งรอยแผลไว้กับคนเป็นมากเท่าไร
เมื่อคนกับเผ่าพันธุ์ต่างดาวไม่เข้าใจกัน
คนกับคนยิ่งไม่เข้าใจกัน
 
หรือเราต้องรอวาทกะแด่ผู้ล่วงลับ
มาเปิดเผยความจริงในใจของผู้ล่วงลับ
เลิกแสร้งตีหน้าทำเป็นยกย่อง ทั้งที่ในใจเคียดแค้น
เปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ กรีดแผลที่เป็นหนองอักเสบแล้วเยียวยามัน
อาจจะพบเชื้อร้ายที่ร้ายกว่าความเคียดแค้นไม่เข้าใจกันซ่อนอยู่!!!
 
.........................................
 
บทความนี้อุทิศให้แก่ สมัคร สุนทรเวช
อดีตประธานแผนกกิจกรรมปาฐกถาและโต้วาที เมื่อครั้งก่อนที่ชุมนุมวรรณศิลป์จะแยกตัวออกมา